Kvantitativ undersøgelse af mænds oplevelse med en tantrisk seksuel praksis

Kvantitativ undersøgelse af mænds oplevelse med en tantrisk seksuel praksis


Tantra og Tantrisk Seksualitet er oppe i tiden. Adskillige bøger om Tantra og Taoistisk Seksualitet hævder, at mænd får et bedre sexliv, højere energiniveau, etc. hvis de lærer en række teknikker til bl.a. at adskille deres orgasme og udløsning. Mange mænd i diverse tantriske miljøer, som praktiserer disse teknikker, beretter også om markante fordele. Og de mænd som går på undertegnedes kurser i emnet, beretter også om væsentlige resultater.

Der har imidlertid længe manglet en undersøgelse som systematisk dokumenterer disse oplevelser. Denne undersøgelse er den første af sin art, idet den kvantitativt undersøger oplevelserne hos en række mænd som har haft en éns tantrisk seksuel praksis i et fastlagt forløb over 3 uger. Konklusionen er at de mænd som har deltaget i forløbet rent faktisk oplever mange af disse fordele. F.eks. oplever hele 80% en begyndende følelse af at kunne adskille udløsning og orgasme. 97% oplever øget overskud og energi, og bedre sex. Og samtlige deltagere oplever desuden en forbedring i relationen til deres partner/kvinder generelt.

Se testemonials fra deltagerne her

Metode

Samtlige mænd som har besvaret undersøgelsen har deltaget i det samme program – Vital Force Sexual Mastery for men – som det undervises af Jakob Kærgaard. Undersøgelsen fandt sted fra 2 til 10 måneder efter at deltagerne havde afsluttet et forløb. Deltagerne blev stillet en række spørgsmål om på hvilken måde praksissen påvirkede deres fysiske velbefindende, den seksuelle oplevelse, relationen med deres partner/kvinder generelt, samt også hvilke udfordringer de oplevede. De blev også spurgt om hvor ofte de lavede de enkelte øvelser.

Aldersspredningen var som følger: Der var 4 mænd i 20’erne, 9 i 30’erne, 10 i 40’erne, 7 i 50’erne og 1 i 60’erne. Hovedparten af mændene havde desuden ingen erfaringer med denne eller lignende praksisser fra tidligere.

Resultater fra undersøgelsen

Den fysiske tilstand og velbefindende:

Mere overskud og energi:

97 % af deltagerne skriver at de oplever at have mere ’overskud og energi’. Af disse skriver hele 87% at have ’noget’, ’meget’ eller ’rigtig meget’ mere.

97% oplever ligeledes at have mere ’drive og gå-på-mod’ og 73% oplever dette ’noget’, ’meget’ eller ’rigtig meget’.

Dette markante resultat kan muligvis forklares med at testosteron indholdet i blodet stiger med hele 45 % efter syv dage uden ejakulation. Læs mere om dette opsigtsvækkende forskningsresultat her.

Mere fokus/mental klarhed:

90% af deltagerne oplever dette, og 77% oplever det ’noget’, ’meget’ eller ’rigtig meget’ mere.

At sove mindre:

Ikke mange har rapporteret dette inden undersøgelsen blev lavet, men det blev taget med for at undersøge det. 43% mærker ingen forskel, mens 57 % mærker det ’lidt’, ’noget’ eller ’meget’. Altså et noget mindre resultat end de øvrige, men dog stadig relevant.

Den seksuelle oplevelse og formåen

På det seksuelle niveau skriver 90% at de oplever at have ’noget’, ’meget’ eller ’rigtig meget’ mere ’seksuel energi og potens’.

80% har oplevelsen af ’orgasme-agtige fornemmelser i kroppen uden ejakulation’. Det vil sige, en begyndende følelse af at kunne adskille udløsning og orgasme. 63% oplever dette ’noget’, ’meget’ eller ’rigtig meget’.

93% oplever øget nydelse/følsomhed under sex, og 97% skriver at deres sexliv er blevet bedre.

Relationen med partner/kvinder

90% oplevede mere nærvær og intimitet med deres partner. 73% oplevede dette ’noget’, ’meget’ eller ’rigtig meget’.

93% oplevede at være mere centrede i forhold til deres kvindelige partner (det vil sige lettere ved at mærke hvad de selv vil og stå ved det).

75% oplever at have ’færre eller bedre skænderier’.

Af singlerne rapporterer 85% at have bedre erfaringer med at date.

Og 90% siger at de ’føler sig mere naturlige/attraktive overfor kvinder’.

Udfordringer ved praksis

Det er kendt at der i starten kan forekomme visse udfordringer ved denne praksis, fordi man skal lære kroppen noget nyt. Undersøgelsen ønskede også at afklare i hvor høj grad dette var tilfældet. Udfordringerne viste sig i primært at ligge i manglende tid og selvdisciplin i forhold til at lave øvelserne, og i mindre grad i egentlige fysiske udfordringer. Af fysiske smerter var det således kun 18% som oplevede dette ’noget’, ’meget’ eller ’rigtig meget’.

Diskussion af resultaterne

Den helt klare konklusion er at der er noget om snakken. Hvad end årsagen er, så oplever folk der praktisere tantriske seksuelle teknikker, en markant forbedring på en række vitale livsområder, inklusive fysisk velbefindende, seksuel selvtillid og tilfredshed, og relationen med kvinder/deres partner.

Det er også interessant at resultaterne kommer i løbet af blot 3 uger, og for de flestes vedkommende uden forkundskaber. Deltagerne var almindelige danske mænd uden noget specifik religiøst tilhørsforhold. Det at de således er bredt tilgængelige åbner for, at man kan behandle en lang række almindelige samlivs og sexlivsproblemer med praksis (eventuelt modificeret) af denne art.

Dernæst er der to spørgsmål man kunne forfølge i undersøgelsen. Det ene er hvad det er i det konkrete program der virker, er der nogle øvelser der er vigtigere end andre i forhold til resultaterne? Og det andet er, hvorfor virker det?

Den første ting at hæfte sig ved er at den eneste deltager, som ikke oplevede nogen energiforøgelse eller bedre sexliv overhovedet, helt undlod at lave den ene af øvelserne: selv-kultiveringsøvelsen, hvor man øver sig på at adskille udløsning og orgasme. Der var kun én anden deltager som heller ikke lavede denne øvelse overhovedet, og vedkommende havde en kun marginalt bedre oplevelse. Så det virker indlysende, at denne øvelse er aldeles vigtig.

Derudover kan der ikke trækkes klare linjer imellem hvilke af øvelserne der er de mest effektive. Nogle deltagere laver nogle af øvelserne mest, og andre laver nogle andre mest, og deres resultater var blandede. Det der dog er tydeligt er, at lav frekvens i udførelsen af samtlige øvelser giver et ringere resultat, mens de der lavede alle øvelserne jævnligt generelt havde rigtig gode resultater.

Hvorfor virker det? Godt spørgsmål. Der forskes en del i dette i disse år. Det er formentlig en kombination af faktorer. Vi ved nu at testosteron-niveauet i mandens krop stiger med 45% på syvendedagen efter hans sidste udløsning. Og bliver stabilt dér. Det er markant forøgning. Især set i forhold til at mænds testosteron niveau falder med ca. 1% om året fra de er 40, er dette opsigtsvækkende. En etableret tantrisk seksuel praksis skulle således nemt og i lang tid kunne modvirke dette fald. En del andre forskningsresultater tyder på at mange andre af kroppens signalstoffer og hormoner stabiliseres ved en tilbageholdt udløsning i længere tid.

En anden teoretisk forklaring på det øgede energiniveau er at kroppens immumsystem begynder at nedbryde sæden i dens bestanddele som dermed sendes tilbage ud i blodbanen så den kan bruges som byggeklodser andre steder i organismen. Da sæden er ekstremt rig på næringsstoffer skulle dette forklare det øgede energiniveau.

En anden faktor som sikkert har stor betydning i forhold til de effekter deltagerne rapporterer er gruppeprocessen på kurset. Der tales grundigt om øvelserne, folk praktiserer dem derhjemme og deler erfaringer, og denne proces er helt sikkert med til at bevidstgøre en masse ting omkring det seksuelle og relationelle område – også som ikke er direkte relateret de enkelte øvelser – som ikke var tydelige før. Oplevelsen af gruppeprocessen blev ikke målt i undersøgelsen, men næsten samtlige deltagere udtrykker hvor stor betydning gruppe-processen har for deres forløb, og ’hvor fedt det er at kunne tale ærligt og seriøst med andre mænd om seksuelle og relationelle emner’.

Konklusion

Konklusionen er at uanset hvad årsagen er, så oplever folk der praktiserer tantriske seksuelle teknikker, en markant forbedring på en række vitale livsområder, inklusive fysisk velbefindende, seksuel selvtillid og tilfredshed, og relationen med kvinder/deres partner. Mange ting spiller formentlig ind udover selve teknikkerne. Også det miljø man lærer dem i har naturligvis en betydning, og der er også væsentlige individuelle forskelle på effekten af øvelserne. Dog er der generel sammenhæng imellem hvor ofte man laver de samlede øvelser og de opnåede resultater.

Udover det positive resultat der er at opnå for almindelige mennesker og deres parforhold, så rummer resultater også perspektiver for behandling af problemer som manglende rejsning og ’for tidlig sædafgang’. Det bør undersøges om ikke også mænd med disse problemer kunne drage kraftig nytte af at praktisere de pågældende teknikker.